Školné a stravné

Důležité upozornění!!!

Ve školním roce 2021/2022

Stravné pro děti

3-6-leté děti…………………………38,- Kč

7-10- leté děti ………………………42,-Kč

Školné    370,- Kč