Školné a stravné

PLATBY ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby stravné
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazováni do skupin podle věku,
který v daném roce dosáhnou


děti 3-6 let 48,- Kč denně děti 7-10 let 52,- Kč denně


Podmínky splatnosti úplaty, její snížení a nejvyšší možnou úplatu stanovuje
vyhláška MŠMT 4. 14/ 2005 Sb. Můžete provést platbu hotovosti – přesné datum
bude od začátku školního roku na nástěnkách u tříd, v době od 12:30 – 13:00 a
14:30 – 16:30 v hale u žluté třídy. Dále je možné platit trvalým příkazem, na účet
naší MŠ – KB Brno – město číslo účtu.: 42839621/0100 variabilní symbol si
vyzvedněte u paní vedoucí ve školní kuchyni, platby proveďte vždy do 10. dne
v měsíci. V poznámce uveďte jméno dítěte.


Obědy je nutné odhlásit v případě nemoci každý den do 13:00 hod. pouze v
pondělí do 8,00 hodin ráno osobně, telefonem do školní kuchyně na čísle
547 353 786, nebo do sešitu vzkazů u botníků v hale v přízemí.
Nepište emaily ani nevolejte ředitelce školy!


Oběd v případě nemoci dítěte si můžete vyzvednout pouze první den v době od
11:20 hod. do 11:35 hod. v kuchyni školy. Po nemoci je nutné dítě zase přihlásit 24
hodin před nástupem do MŠ.


Platba zahrnuje

  • dopolední svačinku – různé druhy pečiva, pomazánku, mléko, ovoce
  • oběd – polévka, hlavní jídlo, případně salát
  • odpolední svačinku – chléb, pomazánku, pití


Přístup k pití mají děti po celý den. Používají svůj hrneček.


Platby školné – částka 550 kč na dítě, neplatí pouze předškoláci, částku dále
nemusí rodiče platit v případě, že je MŠ uzavřena, provoz je omezen více jak 5 dnů
v měsíci (školné se krátí) například o prázdninách.