Školné a stravné

Důležité upozornění!!!

Ve školním roce 2020/2021

Stravné pro děti

3-6-leté děti…………………………38,- Kč

7-10- leté děti ………………………42,-Kč

Školné    340,- Kč

Rolovat nahoru