Kontakt

 

Mateřská škola, Brno
Bosonožská 4/387
625 00 Brno
E-mail: msbos4@volny.cz

IČ: 70435944

Telefon: 547 355 687 (třída)
Telelefon: 547 353 786 (kuchyň)

E-mail pro omlouvání předškoláků: msbos4omluvenky@volny.cz

 

ředitelka:
Mgr. Šárka Pantůčková
tel. 608 759 753
e-mail: msbos4@volny.cz

 

webové stránky:
Ladislav Dvořák
www.care4web.cz