Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci červenci a srpnu

Oznámení přerušení docházky dítěte do mateřské školy v měsících červenci, srpnu

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsících červenci, srpnu

Prázdninový provoz