Zápis dětí do MŠ

Kdy a jak podat přihlášku na prázdninový provoz

 

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku
v měsíci červenci a srpnu

 

Oznámení o přerušení, ukončení docházky do MŠ

 

Žádost o přijetí do MŠ na prázdniny

 

Kritéria pro přijetí dítěte do logopedické třídy

 

Zápis do MŠ na školní rok 2019- 2020