Zápis dětí do MŠ

Přijímání dětí do MŠ na školní rok 2017/2018

Školní vzdělávací program  „Bosonožská Stonožka“

Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních schopností a sociální začlenění dítěte do společnosti, příprava pro předškoláky Hláskář

Výdej přihlášek

Pokud si nemůžete vytisknout přihlášku v průběhu měsíce dubna sami na www.zapisdoms.brno.cz

volejte  tel: 608759753 a  my Vám vytisknout pomůžeme.

Vytiskněte si přihlášku do všech MŠ, kde ji chcete odevzdat a nechte je potvrdit od lékaře. Nezapomeňte na podpisy obou rodičů, (zástupců dítěte).

Sběr přihlášek

V květnu ( upřesním) v době od  9:00 – 16:00 hodin

V květnu v době od    8:00 – 14:00 hodin

přineste do MŠ vyplněnou a podepsanou přihlášku ( oběma zákonnými zástupci

dále potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a OP k ověření bydliště, máte li, tak doklady o přechodném bydlišti.

Od ??????? bude probíhat zápis, který můžete sledovat na internetu   www.zapisdoms.brno.cz

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout po emailovém nebo telefonickém kontaktu z MŠ, kde bude uveden den i čas!                                                               

 V dalších týdnech, tak jak se bude seznam posouvat budete emailem ( telefonem) kontaktováni, aby jste si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ

Prosím všechny rodiče, kteří zůstali z kapacitních důvodů pod čarou, aby se dostavili do MŠ po vyzvání emailem nebo telefonem  pro Rozhodnutí o nepřijetí . 

 

Ušetříte nám tím nemalé částky za poštovné.(doruč. do vlastních rukou).

                                              Všem děkuji.  Mgr. Šárka Pantůčková

 

Jak probíhá přijímací řízení?

  • Přihlášku si sami vyplníte a vytisknete z internetu, www. zapisdoms.brno.cz

 pokud se Vám to nepodaří, kontaktujte MŠ a my Vám pomůžeme.

  • Necháte potvrdit lékařem, podepíšete
  • Přinesete do MŠ – pro rodiče budou na sběr přihlášek stanoveny dva dny, ředitelky však budou mít možnost vkládat data do systému celý týden, tak bude dána rodičům možnost (ve spolupráci s ředitelkou) odstranit případné nedostatky podání (např. doplnit potvrzení o pravidelném očkování).Vyřešit nesrovnalosti pokud se Vám něco nezdá.
  • Poté bude seznam elektronicky setříděn dle kritérií. Čárou budou odděleny děti, které se vešly do stanoveného počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole, od dětí, které se do počtu nevešly. Podle seznamu si ředitelka seřadí i fyzicky obdržené přihlášky.
  • Po ukončení sběru přihlášek, budou systémem automaticky odesílány emailové zprávy rodičům (kteří uvedli e-mailovou adresu) dětí, které jsou přijaty  k docházce se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, pro rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora peněz za telefon, úspora času). Ostatní rodiče, kteří email neuvedli, jsou vyzváni obvyklým způsobem – telefonem, dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce vyzván mateřskou školou k otevření, vygenerování a následnému podepsání  zpětvzetí. Jde o dobrovolnou formu vyjádření vůle rodičů, že nastoupí do jedné  MŠ  a správní řízení na ostatních MŠ se tímto  zpětvzetím zastavuje. Na základě zpětvzetí bude vydáno usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání. Tímto krokem uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce. K vygenerování zpětvzetí musí rodič znát číslo pojištěnce nebo něco jiného, když číslo nemá.
  • Dítě ve všech dalších MŠ zůstává v seznamech na svém místě, ale je barevně označeno jako umístěné jinde a čára se posune o jedno místo dolů. Čímž dochází k plynulému posouvání dětí na uvolněná místa a zvyšuje se tak šance na umístění dalších dětí.
  • Ředitelka MŠ každý den kontroluje změny v seznamu. Pokud zjistí, že se čára posunula, tak kontaktuje (telefonem, emailem nebo sms zprávou) dalšího rodiče a požádá jej, aby se do 3 dnů dostavil pro rozhodnutí o přijetí dítěte.
  • Ředitelka MŠ bude postupovat odzadu seznamu a připraví si rozhodnutí o nepřijetí pro případy, kdy je evidentní, že tak daleko se čára neposune, ale neodesílá je!!! Střední část seznamu, kde se čára posunuje, si připraví podle reálného stavu na konci období přijímání.
  • Vyzve rodiče nepřijatých dětí, aby si v určitý den a čas vyzvedli Rozhodnutí o nepřijetí (velice tím ušetříte peníze MŠ za poštovné), protože musí doručovat do vlastních rukou.
  • Jeden den před koncem 30 denní lhůty, odešle současně všechna rozhodnutí o nepřijetí a zároveň odešle i všechna rozhodnutí o přijetí, které si rodiče nevyzvedli.

Po celou dobu této fáze mohou rodiče na stránkách zapisdoms.brno.cz  průběžně nahlížet, zda dítě bylo nebo nebylo přijato, případně zda se z pozice, nepřijato“ neposunulo na pozici ,,přijato“.