Kroužky

Rozvrh kroužků ve školním roce

Rozvrh kroužků ke stažení v pdf

pdf</p

 

Placení kroužků 

Hláskář, Hudebně pohybový, Šikulka, Angličtina, Fitt-baal

Kroužky vedené naší MŠ mají cenu 500 Kč na celý šk. rok (říjen až květen)

V případě Hláskáře a Angličtiny 700,- Kč,  peníze budou použity na nákup učebnic, pastelek, papírů na PV listy, pomůcek pro práci a odměn pro děti.

V kroužku Šikulka na nákup materiálu pro práci (lepidel, papírů, hlíny, barev, štětců, látek…)

V hudebně pohybovém kroužku na CD s písničkami, noty, hudební nástroje, kostýmy a odměny. Ve Fitt-balech na tělovýchovné náčiní a nářadí( míče, žiněnky,…) a odměny.

Z ceny kroužku je také hrazena mzda pro paní učitelku je to 100.- Kč na hodinu  na základě dohody o provedení práce.

Vyúčtování bude k nahlédnutí u paní učitelky, která kroužek vede.

Kroužky

Prosíme rodiče, aby zaplatili kroužky, do kterých přihlásily své děti!

Peníze na kroužky MŠ se vybírají poslední týden v září, noste je jednotlivým paní učitelkám.

Kroužky začínají 1.10. a končí 30.5.

Hláskář 700,-  pí.uč. Flašarová- zelená

Šikulka 500,-  pí uč. Hamerská- červená

Hud. pohyb. 500,- pí.uč. Rudolecká- žlutá

Fitt-baal 500,-  pí.uč. Vondrušková – žlutá

Angličtina  700,-  pí uč. Krejčová -červená

 

 Na Angličtinu a Šikulku si paní učitelky rozdělí kdo kdy podle dosažené úrovně a šikovnosti.