KROUŽKY  bude pro naši mateřskou školu ve školním roce 2020/2021  poskytovat firma KROUZKY.CZ.

Na stránkách této agentury můžete přihlásit své děti do tří kroužků:

  •          Angličtina pro nejmenší (každé pondělí 15.15 – 16.00)
  •          Sportík (každé úterý 15.15 – 16.00)
  •          Šikovné ruce (každou středu 15.15 – 16.00)

Kroužky probíhají na naší MŠ, děti si ve třídách vyzvedává lektorka a po skončení je přenechává p. učitelce ve žluté třídě.

PLAVÁNÍ – předběžní zájemci se v průběhu září zapíšou pod rodičovskou nástěnkou v hale zelené a žluté třídy

Bude probíhat v druhé polovině školního roku 2020/2021 v Aquaparku Kohoutovice, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí. Přednost mají předškoláci, kteří budou doplněni ostatními dětmi podle věku.

Odvoz dětí bude zajištěn mikrobusem od školky v doprovodu naší paní učitelky a asistentky. Plavání vyučují lektorky plavecké školy.

Předběžná cena za 10 lekcí a dopravu je 2000,-