Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, 62500

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci červenci a srpnu

Kritéria pro přijetí dítěte do logopedické třídy mateřské školy, Brno