Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
 

Pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka
a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého
se v rámci projektu koná online setkání rodičů s odborníkem pro oblast předškolního vzdělávání.
 

PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín: 18. 5. 2022 od 17 do 19 hodin
 

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová
(speciální pedagog v PPP Brno)
 

Setkání proběhne ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
 

Odkaz na připojení bude účastníkům adresně zaslán 24 h před realizací semináře.
Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“
 

Setkání Vám může usnadnit zorientovat se v požadavcích na dítě při vstupu do MŠ.
V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: map2.mestobrno@gmail.com.
Online setkání je bezplatné.
Srdečně zveme všechny rodiče, kteří očekávají, že jejich dítě bude nastupovat do předškolního vzdělávání!