OZNÁMENÍ O KONÁNÍ  ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 

Повідомлення про  запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка……Mgr. Šárka Pantůčková

oznamuje místo a dobu konání  zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/2024: 

повідомляє про місце та час проведення  запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024: 

Tento  zápis je určen Všem dětem, 

Цей запис призначений для всіх дітей

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Termín zápisu / Дата та час запису: 

3.5.2023 8:00-16:00 hodin

 a 4.5.2023 8:00- 13:00 

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4

Organizace zápisu / Порядок запису: 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: 

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) 

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку) 

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); 

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку); 

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; 

документ, що дає право представляти дитину; 

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání 

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад. 

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. 

V /м. …………………………dne/дата……………………. 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка     Mgr. Šárka Pantůčková


Запис у дитячий садок Bosonožská 4, відбудеться в той же день, що і чеські діти. Детальна інформація буде на сайті школи та на дверях корпусу.

Запит на завантаження тут.