Dokumenty

Na této stránce jsou uveřejněny závazné provozní dokumenty trvalého charakteru v aktuálně platném znění.

Školní řád MŠ Bosonožská

Školní vzdělávací program (29.11.2010)
Školné a stravné (7.9.2011)
Vedoucí ŠK – pracovní doba, pracovní kolektiv (12.9.2008)
Kritéria přijímání dětí z jiných mateřských škol v měsíci červenci a srpnu (vnitřní směrnice, 7.9.2011)